ตัวอย่างต่างๆของราคา

ตัวอย่างราคาของเราข้างล่างนี้ ให้ไว้เพื่อให้ท่านทราบถึงความคิดแบบกว้างๆเกี่ยวกับราคา ซึ่งก็เหมือนกับงานอื่นๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ถ้าไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าลูกค้าควรจะจัดหาถ้อยคำประกอบและรูปภาพต่างๆของบริษัท, หัวเรื่องและอื่นๆ

ธุรกิจแบบซิลเวอร์: มีจำนวน 5 หน้า เหมาะสำหรับส่วนบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร การเช่าทรัพย์สินส่วนตัว                                            >>> 10,000 บาท

ธุรกิจแบบโกด์ล: มีจำนวน 10 หน้า เป็นธุรกิจขนาดกลาง เช่นเช่ารถยนต์, สำนักงานท่องเที่ยว, โรงแรมและผู้ให้บริการต่างๆ                                        >>> 20,000 บาท

ธุรกิจแบบโปรไฟล์:
มีจำนวน 20 หน้า มี 2 ภาษา เป็นตัวอย่างสำหรับตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์, การพัฒนาโครงการและหลากหลายอื่นๆ                          >>> 45,000 บาท

ธุรกิจแบบพแลทตินั่ม:
มีจำนวน 60 หน้า มี 3 ภาษา เว็บไซด์แบบนี้จะเป็นส่วนที่จะแน่ใจได้ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เนตมากที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้ความสนใจแก่ลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยกราฟฟิกต้นฉบับคุณภาพสูง สมบูรณ์แบบ นอกนั้นเรายังจะนำเว็บไซด์ของท่านเข้าไปอยู่ในบัญชีรายการซึ่งมีแบบค้นข้อมูลระดับส >130,000 บาท

บริการทั้งหมดของเราสามารถชำระได้เป็นเงินสด, เพย์พาล, หรือสะดวกจ่ายทางเอทีเอ็ม ในสกุลเงินไทย เราไม่ต้องการในรูปบัตรเครดิต ไม่เหมือนกับที่อื่นๆข้อมูลเพิ่มเติม...